SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE PRACA KWALIFIKACJE ||||||||||||||  

 


PORADNIA IHK Hanower - uznawanie kwalifikacji zawodowych -

Doradcy na podstawie przedłożonych dokumentów (kopia dowodu osobistego lub paszportu, w przyp. późnych przesiedleńców także federalny dowód wypędzonego, tabelaryczny życiorys, wszystkie świadectwa/dyplomy i świadectwa pracy w oryginale oraz ich tłumaczenia na niemiecki) oceniają, jakie istnieją możliwości uznania kwalifikacji zawodowych i kierują zainteresowanych do odpowiednich instytucji. Pomagają także przy wypełnianiu wniosków i załatwianiu niezbędnych formalności oraz służą radą w trakcie całego procesu uznawania kwalifikacji.

Adres pocztowy:
Anerkennungsberatung
Industrie- und Handelskammer Hannover
Schiffgraben 49
30175 Hannover

Biuro doradców:
Berliner Allee 23
30175 Hannover
T. +49 511 3107 – 514
T. +49 511 3107 – 515
e-mail: anerkennungsberatung@hannover.ihk.de

Informacja i ustalenie terminu porady:
codziennie 9.00-16.00

KRZYSZTOFA BIENIAK - uznawanie kwalifikacji zagranicznych
i integracja na niemieckim rynku pracy
https://www.facebook.com/jan.zkolan

MAGDALENA ZARĘBA - uznawanie w całych Niemczech kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce, wsparcie w zakresie procedur uznania kwalifikacj i oceny/uznania dyplomu, bezkosztowo
https://www.ahk.de/pl/uznanie-w-niemczech, https://www.facebook.com/ProRecognitionPolska

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
IHK Hanower Anerkennungsberatung
Anerkennung-in-deutschland.de - portal rządu federalnego


opr. Grażyna Kamień-Söffker

> Home | Kontakt | Impressum