A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  Z  Ź  Ż 
 
  N
NAWRAT IZABELA
Hanower

polonistka (Uniwersytet Jagielloński Kraków) i tłumaczka, nauczycielka j. polskiego oraz j. angielskiego w Centrum Kształcenia Języka, Tradycji i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, w latach 1998-2009 współpracowała z polonijnym polskojęzycznym magazynem Polenflug na falach hanowerskiego Radia Flora, od 2001 roku w składzie hanowerskiego Saloniku Literackiego, autorka miesięcznika PMK "Nasze Słowo"©
^top

foto: archiwum
NAZARCZUK HENRYK
Hanower

konserwator zabytków, założyciel i wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe w Legnicy, redaktor naczelny "Solidarność Zagłębia Miedziowego", internowany 13 grudnia 1981 roku, od 1982 roku jako emigrant polityczny w Hanowerze, od 1988 tworzy społecznie dokumentację "Polskie groby wojenne na terenie Republiki Federalnej Niemiec 1939-1952" (losy jeńców wojennych Kampanii Wrześniowej 1939 r., więźniów obozów koncentracyjnych, robotników przymusowych, żołnierzy Wojska Polskiego walczących u boku zachodnich aliantów, żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, żołnierzy Armii Krajowej - uczestników Powstania Warszawskiego); dokumentacja przedstawia stan faktyczny "polskich grobów" w świetle międzynarodowych konwencji i umów ©
http://www.polskienekropolie.de/
^top

foto: M. Nazarczuk
NIKLEWICZ MIROSŁAW
Hanower

grafik i malarz urodzony w Gdańsku, autodydakta, w okresie licealnym ilustrator tomików wierszy gdańskich poetów, od 1989 roku w Hanowerze, do 2004 roku realizował wyłącznie czarno-białe grafiki tuszem, aktualnie tworzy także obrazy olejne, liczne wystawy (m. in. Hanower, Hamburg, Freiburg, Florencja, Melbourn), zaangażowany społecznie i politycznie; strona domowa w przygotowaniu miro-niklewicz-art©
^top

foto: G. Kamień-Söffker
©GKS | kontakt | cennik| index | www.polskadomena.de | ^top