SZUKAJ:
polski deutsch

 

JĘZYK POLSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W DOLNEJ SAKSONII


PODSTAWA PRAWNA

SVBl 9/2005 RdErl. D. MK v. 21.7.2005

6. Herkunftssprachlicher Unterricht und mehrsprachige Unterrichtsangebote

6.1. Herkunftssprachlicher Unterricht im Primarbereich

6.1.1. Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache wird in den Schuljahrgängen 1 bis 4 im Rahmen der finanziellen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten Unterricht in folgenden Herkunftssprachen angeboten: Albanisch,...., ... ,... ,...., Polnisch (...). Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann die oberste Schulbehörde die Einrichtung von Unterricht in weiteren Herkunftssprachen genehmigen.

6.1.2. Die Teilnahme am herkunftssprachlicher Unterricht ist freiwillig und setzt die Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten voraus. Nach der Anmeldung ... ( ) ist die Teilnahme verpflichtend und gilt für die Dauer des Besuches der jeweiligen Schule.

6.1.3. ...Gruppe von mindestens 10 Schüler (...)

6.3. Mehrsprachige Angebote in den Schuljahrgängen 5 bis 10 (...) das erweiterte sprachliche Angebot (na ten "erweitertes Angebot" musi dana szkoła złożyć wniosek do władz szkolnych) kann als Wahlunterricht oder als Wahlpflicht- oder als Pflichtunterricht durchgeführt werden.

Praktycznie więc NA ŻYCZENIE RODZICÓW MOGĄ SIĘ UCZYĆ POLSKIEGO DZIECI WE WSZYSTKICH KLASACH. Władze szkolne z tymi życzeniami bardzo się liczą. Mogą odmówić, ale po kilku próbach, szczególnie, kiedy rodzice sami zorganizują grupę - polski ma szansę się odbywać.

opracowanie: dr Elżbieta Kwade

> Home | Kontakt | Impressum |